Thành tích hoạt động

Thành tích hoạt động

Tôn chỉ hoạt động của Tập Đoàn Ngọc Hùng gắn liền kinh doanh với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội và bảo vệ môi trường. Sau nhiều năm hoạt động Tập Đoàn Ngọc Hùng tự hào, vinh dự được nhận các giải thưởng sau:

     Doanh nghiệp thứ 51 trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2013;

    – Giải thưởng Doanh Nhân Văn Hóa;

    – Giải thưởng Doanh Nhân Tâm Tài;

    – Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt;

    – Liên tục trong suốt 25 năm qua được Nhà nước tặng bằng khen về công tác an sinh xã hội, xây dựng đất nước.

Đơn vị
thành viên