Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGỌC HÙNG - NHG

Địa chỉ:  51-53 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (+84-283) 9 333 045 /(+84-283) 9 333 043        
Email: info@ngochung.com.vn
Website: www.ngochunggroup.com.vn

Gửi liên hệ
Bạn đã gửi thông tin thành công
Gửi liên hệ thất bại
Đơn vị
thành viên