Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Phú Hưng

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Phú Hưng

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Ngọc Hùng là một thành viên của Tập đoàn Ngọc Hùng; Sản xuất và chế biến gỗ cũng là một trong những ngành trọng điểm của Tập đoàn Ngọc Hùng. 

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gỗ Ngọc Hùng là công ty chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ nội ngoại thất.

Cửa gỗ cao cấp


 

Nội thất nhà ở


 

 

Nội thất văn phòng


 

Đơn vị
thành viên